SERVEIS

Projectes d'Arquitectura i Interiorisme

Avantprojectes, Projectes Bàsics i Executius (Obra nova i Ampliació, Reforma i Rehabilitació) i Direcció d'obra

ITE, CH, CEE

Inspecció Tècnica de l'Edifici (ITE), cèdules d'habitabilitat (CH), Certificats d'Eficiència Energètica (CEE) i Tramitació d'Ajuts

Projectes d'Obertura activitat i Llicència Ambiental

Informes i Certificats tècnics, Peritatges, Legalitzacions d'obra i Projectes Elèctrics.

Estudis de viabilitat i assessorament immobiliari

Estudis previs per a la construcció de cases unifamiliars i Promocions immobiliàries.

Projectes `clau en mà`

Valoracions per partides d'obra, pressupostos sense compromís.

Project Management

Coordinació d'industrials i oficis, direcció i seguiment d'obra setmanal. Control de costos i riesgos.Precio i data de lliurament acordada